Doe een gift

De Palestijnse Circusschool is voor haar werking volledig afhankelijk van giften, structurele steun van de Palestijnse overheid is er niet. Circusmateriaal, lonen van personeel, verzekeringen van studenten en trainers, transportkosten en uitgaven voor de productie van nieuwe shows kunnen enkel bekostigd worden dankzij de financiële steun van internationale agentschappen en individuele donoren. U kan er hier één van worden.

Elk bedrag, groot en klein, draagt bij aan de circusdroom van de Palestijnse jongeren.

Je kan giften of sponsorbedragen storten op

Friends of the Palestinian Circus School

IBAN: BE44890614176345
BIC : VDSPBE91 (VDK spaarbank)
met de vermelding 'gift' of 'Sponsoring student'

of je kan via een doorlopende opdracht maandelijkse een bijdrage leveren aan de circuslessen van een student.

 

Wil je meer weten over de activiteiten en het financieel beheer van de Palestijnse Circusschool? Lees hier het jaarverslag 2015-2016.

Werk mee als vrijwilliger

De Vrienden van de Palestijnse Circusschool bestaat uistsluitend uit vrijwilligers. Samen zijn we ambassadeur voor de Palestijnse Circusschool in België.

Hoe meer toegestoken handen, hoe meer we kunnen realiseren. Voel jehet kriebelen om mee te doen? Op regelmatige basis, af en toe of eenmalig? Help je graag mee aan één van de bestaande projecten of heb je zelf een geniaal idee?

Aarzel niet om ons te contacteren via [email protected]

 


 

Sponsor een student

Kinderen en jongeren die circusles volgen, daar draait het uiteindelijk allemaal om. Die circuslessen organiseren kost geld, gemiddeld 215 euro per student voor een lesjaar. Lang niet iedereen beschikt echter over de nodige middelen om dit te betalen.

Help je mee om deze kosten te dekken zodat kinderen naar de circusschool kunnen komen?

Voor 215 euro per jaar (of slechts  18 euro/maand) kan je een student een jaar lang circules laten volgen.
Voor 125 euro (of slechts 10,5 euro/maand) maak je het mogelijk dat een student een halfjaar naar de circusschool kan gaan.